UROCZYSTOŚCI 50-LECIA ICOMOS (1965-2015)

Zamek Królewski w Warszawie

23 czerwca 2015

ORGANIZATORZY:

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Rok Jubileuszowy 50-lecia ICOMOS jest organizowany pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków Piotra Żuchowskiego.

 

PREAMBUŁA

W 1964 roku podczas II Kongresu Konserwatorów Zabytków w Wenecji przyjęto Kartę Wenecką, dokument konstytuujący podstawy teoretyczne ochrony zabytków. W czerwcu 1965 roku odbyło się w Polsce Zgromadzenie Konstytucyjne, które powołało Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków ICOMOS. Tak więc w roku 2014 przypada 50-ta rocznica uchwalenia Karty Weneckiej, a w roku 2015 będziemy obchodzili 50-tą rocznicę utworzenia ICOMOS-u.

Przez 50 lat ICOMOS stał się najważniejszą, międzynarodową organizacją reprezentującą środowiska konserwatorskie w poszczególnych krajach i w skali międzynarodowej. ICOMOS zrzesza ponad 10 tysięcy specjalistów zajmujących się konserwacją i ochroną dziedzictwa, w 110 Komitetach Narodowych i blisko 30 Międzynarodowych Komitetach Naukowych. Prawdziwie międzynarodowy charakter pozwala tej organizacji wszechstronnie analizować i oceniać problemy ochrony dziedzictwa kulturowego. Diagnoza współczesnych problemów ochrony dziedzictwa i tworzenie wizji na przyszłość jest więc powinnością ICOMOS-u.

Więcej o powstaniu ICOMOS: KALENDARIUM ICOMOS (1965-2015)

 https://youtu.be/yOaX8ZStWB8

 

ZAKRES UROCZYSTOŚCI

W ramach Roku Jubileuszowego zostaną zorganizowane (we współpracy z kilkoma partnerami)  konferencje naukowe i wydane publikacje, które podejmą najważniejsze problemy z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.

  • „Karta Wenecka 1964-2014” – Toruń, 10 -11 października 2014
  • „Konserwacja Zapobiegawcza Środowiska IV" – Warszawa, 24-25 października 2014
  • „Zarządzanie zabytkowymi zespołami o największej wartości” – Warszawa, 4-5 grudnia 2014
  • „Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków” – Wilanów, 16-17 kwietnia 2015
  • „Ochrona budownictwa drewnianego – problemy i perspektywy” – Lublin, 27-29 maja 2015
  • „Heritage in Transformation” – Warszawa, 22-24 czerwca 2015

Finałem obchodów Roku Jubileuszowego będzie międzynarodowa konferencja i uroczystości, które PKN ICOMOS zorganizuje we współpracy z Rezydencjami Królewskimi w Warszawie. Na uroczystości te zostali już zaproszeni prezesi narodowych Komitetów z Europy i władze ICOMOS.  

Patronat nad Rokiem Jubileuszowym objął Generalny Konserwator Zabytków Pan Piotr Żuchowski.

Zapraszamy wszystkich Członków PKN ICOMOS oraz całą społeczność konserwatorską w Polsce do udziału w poszczególnych wydarzeniach Roku Jubileuszowego. 

Więcej informacji na stronie: http://www.icomos-poland.org/icomos50/ lub pod adresem e-mailowymicomos50@gmail.com

POBIERZ SPECJALNY BIULETYN INFORMACYJNY PKN ICOMOS (PDF)

logo icomos2014 50B e mail

 

 

MIEJSCE I TERMIN OBCHODÓW GŁÓWNYCH

Główne uroczystości obchodów 50-lecia ICOMOS odbędą się na Zamku Królewskim w dniu 23 czerwca 2015 roku. 

Pozostałe imprezy odbywające się w ramach uroczystości 50-lecia ICOMOS odbędą się w dniach 22-24 czerwca 2015 roku, w trzech rezydencjach królewskich w Warszawie.

Pierwszy dzień obejmuje obrady na konferencji naukowej „Heritage in Transformation” w Oranżerii oraz zwiedzanie Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Drugi dzień obejmuje obrady na konferencji naukowej „Heritage in Transformation” oraz oficjalne Uroczystości z okazji 50-lecia ICOMOS w Sali Wielkiej, dodatkowo możliwe będzie zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie.

Trzeci dzień obejmuje obrady Euro Grupy oraz zwiedzanie Łazienek Królewskich w Warszawie przez uczestników konferencji.

Szczegóły dojazdu do poszczególnych rezydencji tutaj.

 

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW GŁÓWNYCH

21 czerwca 2015 – przyjazd uczestników spotkania Euro Grupy do Warszawy

 

22 czerwca 2015  - Oranżeria, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

9.00 - 13.30 - konferencja „Heritage in transformation” - sesje referatowe I i II

13.30 – 14.30 - lunch

14.30 – 16.00 - zwiedzanie Pałacu w Wilanowie

16.00 – 18.00 - konferencja „Heritage in transformation” - sesja referatowa III

18.00 – 19.30 - kolacja staropolska w Wilanowie

 

23 czerwca 2015 - Sala Wielka, Zamek Królewski w Warszawie

9.30 – 13.00 - konferencja „Heritage in transformation” - sesje referatowe IV i V

13.00 – 14.00 - lunch

14.00 – 15.30 - konferencja „Heritage in transformation” - sesja referatowa VI

15.30 – 17.00 - zwiedzanie Zamku Królewskiego lub Starego Miasta w Warszawie

18-19.30 – oficjalne uroczystości z okazji 50-lecia ICOMOS

19.30 – 21.00 - kolacja

 

24 czerwca 2015 - Łazienki Królewskie w Warszawie

10.00 – 12.00 - SESJA Euro-Grupy

12.00-13.30 - zwiedzanie Łazienek Królewskich przez uczestników konferencji i członków Euro-Grupy

13.30 – 14.30 - lunch dla uczestników Euro-Grupy

14.30 – 17.00 - sesja Euro-Grupy

18.00 – 19.00 - kolacja dla uczestników Euro-Grupy

 

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Zgłoszenia uczestnictwa w uroczystościach 50-lecia ICOMOS prosimy nadsyłać do 10 czerwca 2015 r. na adres: icomos50@gmail.com 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (WORD)